top of page
מיכל אונגר-איורים-05.png

טיפול במבוגרים

ללכת לטיפול

זה לייצר מקום בתוכנו.

רווח כזה

בין מה שאני חושבת, או מרגישה,

או מדברת עם עצמי,

לבין עצמי.

מקום שמוכן להתבונן על הדברים.

מקום שאין בו ביקורת על מי שאני, 

מקום שמקבל פחד,

כאב, וחוסר וודאות,

כחלק אינטגרלי מהחיים.

מקום שמוכן לתת פתח קטן

לתקווה.

פתח לאפשרות

שהדברים יכולים להיות אחרת.

שאני לא חייבת ללכת

עם אותו המשא על הגב.

אפשר להוריד את התיק,

אפשר לבחור לפסוע בשבילים חדשים,

אפשר לחבק את העבר

ולברוא ממנו ביוגרפיה אחרת.

bottom of page